Stanovanjska soseska Jezero pri Ljubljani

Jezero pri Ljubljani, PGD projekt 2008

»UTOK« Kamnik

Kamnik, 1998

Stanovanjsko naselje – LOG

Kranjska Gora, 1996