Večstanovanjski objekt

Dolsko pri Ljubljani, 2006

Poslovno-stanovanjski objekt ob Dolenjski cesti

Ljubljana, 2004

Poslovno-stanovanjsko naselje »DOLSKO«

Dolsko pri Ljubljani, 2002